top of page
wagon.jpeg

onze wagons

DOEL VAN DE WAGONS: verbinding creëren in de buurt.

 

Check hier de beschikbaarheid van Onze Wagon 1: met locomotief (honfleur)

Check hier de beschikbaarheid van Onze Wagon 2: met perron (voorhavenlaan)
 

Doe hier je aanvraag tot reservatie.

En er zijn er twee! Eentje in het Voorhavenlaanpark, eentje (overdekt met locomotief) in het Honfleurpark.

Beide wagons (Voorhavenlaanpark en Honfleurpark) kunnen gebruikt worden door wijkbewoners -en bedrijven.

Een wagon is steeds te huur per dag* (tenzij anders overeengekomen**); 

- 20 EUR*** voor particuliere wijkbewoners, 

- 50 EUR*** voor wijkorganisaties 

 

* een dag = 10u tot 9u de volgende ochtend.

** sommige wijkactiviteiten ondersteunen we gratis, zoals bvb het voorleesmoment. Dit is een paar uur per maand waardoor die dag de wagon dubbel gebruikt kan worden maar de uren zullen afwijken.

*** deze kost draagt het verbruik van elektriciteit, verzekeringen, het gebruik van de materialen. Bedragen zijn excl. btw.

 

Je ontvangt een document, van zodra betaling en administratie in orde is, en u bevestiging hebt ontvangen, kan u de wagon gebruiken op afgesproken moment.

Ter info: De wagon kan ook 'opengehouden' worden door een buurtbewoner of organisatie met een eenmalige of structurele niet-commerciële activiteit met publiek karakter). In dat geval; stuur je voorstel naar wagons@ccmeulestede.be ter bespreking !

 

Doe hier je aanvraag tot reservatie.

 

bottom of page